O firmě

Dne 25.8. 1998 byla zápisem do obchodního rejstříku založena firma HANIŠ – rekonstrukce a opravy historických staveb, s.r.o., jejímž jediným jednatelem byl pan Jiří Haniš (nar. 1951). Základní kapitál firmy činil 100 tis. Kč. Firma vznikla transformací Stavební firmy Haniš, kterou tvořili převážně zaměstnanci bývalého státního podniku PAMÁTKY-TÁBOR, disponující těmi nejlepšími zkušenostmi v oblasti restaurování a rekonstrukcí historických staveb. Sám zakladatel firmy se problematikou obnovy a konzervace, rekonstrukcí a restaurováním památkových objektů věnuje od r. 1973.
V době největšího rozmachu firmy zaměstnávala 46 pracovníků a roční obrat činil 26 mil. Kč.
Od roku 2007 se firma restrukturalizací změnila na malou organizaci s počtem do 25 zaměstnanců a ročním obratem 14 mil. Kč. Od počátku svého vzniku se firma významně podílela na záchraně historicky cenných objektů v celé České republice. Jako příklad lze uvést realizované stavby na Státním hradu a zámku Český Krumlov. Zde firma získala ocenění PRESTA 1996 -2000 za rekonstrukci přízemí budovy „MINCOVNA“, obnovu mostu „Na Plášti“a rekonstrukci vnějšího pláště objektu Latrán č.p.46 v Českém Krumlově.
Motto firmy je „ Pracovitostí a láskou k řemeslu vracíme architekturu tam, kde ji naši předkové zanechali“ a toto se snažíme pěstovat u všech našich zaměstnanců firmy.